Tag

Ex-provinciale middelen

Ex-provinciale middelen

By | 2020

Sinds 2014 wordt 90% van de middelen die de sociaal-culturele organisaties eerder van de provincies kregen, toegevoegd aan hun enveloppe. Dit worden de middelen “interne staatshervorming” genoemd. Vanaf de nieuwe beleidsperiode maken ze deel uit van de sociaal-culturele enveloppe van organisaties: een globale enveloppe die via de beoordeling dus kan stijgen, status quo blijven, dalen of stopgezet worden.

De regering kan vanaf 2017 nog beslissen om de middelen te herverdelen vanaf twee jaar na de beslissing, zo zegt het decreet.