Tag

Ex-DAC

Ex-DAC-middelen

By | 2020

Voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk bestaat er sinds 2010 een herverdelingssysteem van de zogenaamde ex-DAC-middelen. Dit wordt op 1 januari 2021 stopgezet. Vanaf dan maken de ex-DAC-middelen mee deel uit van de sociaal-culturele enveloppe van de organisaties: een globale enveloppe die via de beoordeling dus kan stijgen, status quo blijven, dalen of stopgezet worden. Tot dan wordt tussen 2018 en 2020 het herverdelingsritme opgedreven. Het principe is tot nu toe dat als een organisatie nog ex-DAC-middelen zou moeten afgeven en een beschermde titularis uit dienst ziet gaan, de middelen pas vanaf de start van een volgende beleidsperiode moeten worden afgegeven. Vanaf 2018 verdwijnen de middelen van de titularis die uit dienst is. Deze vrijgekomen middelen gaan dan naar een organisatie die, volgens het vastgelegde herverdelingssyteem, nog bijkomende rechten heeft.

Binnen de sector van het lokaal cultuurbeleid zijn er ook zogenaamde ex-DAC’ers. Van zodra hier een titularis uit dienst is, gaan de vrijgekomen middelen naar de projectregeling voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.