Tag

Adviescommissie

Adviescommissie

By | Termen

De adviescommissie bewaakt de eenvormigheid van de beslissingen. Ze let er dus op dat iedereen op min of meer dezelfde manier beoordeeld wordt. De administratie werkt samen het steunpunt en de sectorfederatie aan de samenstelling van de lijst met kandidaat-externe deskundigen. De minister kan daarop externe deskundigen toevoegen of schrappen. De adviescommissie telt minimaal 6 en maximaal 12 leden, met een maximum van 2/3de leden van hetzelfde geslacht. De deskundigen komen uit de onderzoekswereld of beschikken over specifieke expertise inzake het sociaal-culturele werkveld.

In artikel 7 van het uitvoeringsbesluit vind je een lijst van onverenigbaarheden met het lidmaatschap van de adviescommissie. In principe blijf je gedurende een volledige beleidsperiode lid van de adviescommissie.

 

Concrete opdrachten:

  • ​een visie en methodiek ontwikkelen om het gemeenschappelijk beoordelings- en visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren
  • het proces van de inhoudelijke en zakelijke beoordeling door visitatie- en beoordelingscommissies evalueren

De adviescommissie legt een visitatie- en beoordelingsprotocol ter goedkeuring voor aan de minister, die hierover in overleg gaat met het steunpunt en de sectorfederatie. Dit protocol beschrijft de wijze waarop de visitatie- en beoordelingscommissies evalueren en beoordelen, de wijze waarop evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en de beoordeling aan bod komen en onderdeel vormen van het visitatieverslag en het advies.

Andere berichten die je mogelijk interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...