Functiemix

De bestaande vier functies worden in het toekomstig decreet behouden, maar geactualiseerd:

  • leerfunctie
  • cultuurfunctie
  • maatschappelijke bewegingsfunctie
  • gemeenschapsvormende functie

Organisaties mogen zelf kiezen op welke functies ze willen inzetten. Het decreet schrijft voor dat je een functiemix van minstens twee functies kiest, maar dit mogen er ook 3 of 4 zijn. Het is ook mogelijk zelf reliëf aan te brengen in je functiemix en naast 2 prioritaire functies ook 1 of 2 ondersteunende functies aan te geven.
Het decreet geeft ook aan dat de ontmoetings- en ontspanningsfunctie geen afzonderlijke functie is, maar eerder een gemeenschappelijke basis voor de andere 4 functies.
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zetten dus nooit in op slechts één functie, maar werken altijd vanuit een combinatie van functies. Net die mix van functies is typerend voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze stelt dus een eigen mix van minimaal twee functies samen, die worden beschouwd als hun kernfuncties: dat zijn die functies waarvan kan aangenomen worden dat indien een van die functies zou wegvallen, het uitzicht en de realisatie van missie en visie fundamenteel zou veranderen.