Ex-GESCO-middelen

Sinds 1 januari 2016 zijn de gesco’s geregulariseerd. De middelen worden sindsdien jaarlijks toegevoegd aan de enveloppes van de organisaties die gesco’s te werk stelden. Vanaf de nieuwe beleidsperiode maken ze mee deel uit van hun sociaal-culturele enveloppe. Een globale enveloppe die via de beoordeling kan stijgen, status quo blijven, dalen of stopgezet kan worden.