Category

2019

Plan van aanpak

By | 2018, 2019, 2023, 2024

Een plan van aanpak is van toepassing voor organisaties die in het kader van de visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen kregen en die als gevolg daarvan een plan van aanpak moeten uitwerken dat moet tegemoet komen aan de aanbevelingen uit de visitatie. De organisatie beschrijft welke processen en acties zij heeft ondernomen en nog zal ondernemen om aan de aanbevelingen tegemoet te komen en reflecteert zelfkritisch over de kwaliteit en de effectiviteit van de ondernomen en toekomstige processen en acties. Dit plan van aanpak wordt aan het nieuwe beleidsplan toegevoegd.

De administratie maakte ook een nota op over het remediëringsrapport en het plan van aanpak. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

Functiemix

By | 2019

De bestaande vier functies worden in het toekomstig decreet behouden, maar geactualiseerd:

  • leerfunctie
  • cultuurfunctie
  • maatschappelijke bewegingsfunctie
  • gemeenschapsvormende functie

Organisaties mogen zelf kiezen op welke functies ze willen inzetten. Het decreet schrijft voor dat je een functiemix van minstens twee functies kiest, maar dit mogen er ook 3 of 4 zijn. Het is ook mogelijk zelf reliëf aan te brengen in je functiemix en naast 2 prioritaire functies ook 1 of 2 ondersteunende functies aan te geven.
Het decreet geeft ook aan dat de ontmoetings- en ontspanningsfunctie geen afzonderlijke functie is, maar eerder een gemeenschappelijke basis voor de andere 4 functies.
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zetten dus nooit in op slechts één functie, maar werken altijd vanuit een combinatie van functies. Net die mix van functies is typerend voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Ze stelt dus een eigen mix van minimaal twee functies samen, die worden beschouwd als hun kernfuncties: dat zijn die functies waarvan kan aangenomen worden dat indien een van die functies zou wegvallen, het uitzicht en de realisatie van missie en visie fundamenteel zou veranderen.

Het zakelijk deel van het beleidsplan

By | 2019

Het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de zakelijk beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het opstellen van je beleidsplan.

Gerelateerde artikelen

Plan van aanpak

| 2018, 2019, 2023, 2024 | No Comments

Een plan van aanpak is van toepassing voor organisaties die in het kader van de visitatie een positieve evaluatie met aanbevelingen kregen en die als gevolg daarvan een plan van…

Functiemix

| 2019 | No Comments

De bestaande vier functies worden in het toekomstig decreet behouden, maar geactualiseerd: leerfunctie cultuurfunctie maatschappelijke bewegingsfunctie gemeenschapsvormende functie Organisaties mogen zelf kiezen op welke functies ze willen inzetten. Het decreet…

Het zakelijk deel van het beleidsplan

| 2019 | No Comments
Het zakelijk deel van het beleidsplan wordt getoetst aan de zakelijk beoordelingselementen. Deze beoordelingselementen worden uitgewerkt in beoordelingscriteria. Hou dus zeker rekening met zowel de beoordelingselementen als de -criteria bij het...

2019

By | 2019 | No Comments

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

Navigeer