Beoordelingselementen

  1. De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet;
  2. De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot  actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft;
  3. De bijdrage van de sociaal-culturele organisatie tot de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen (de verbindende rol, de kritische rol en de laboratoriumrol);
  4. De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele organisatie;
  5. De verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie;
  6. De werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
  7. ​ Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
  8. De werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen of de werking voor kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek;
  9. De plaats van vrijwilligers in de organisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden .

1. Een geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid;
2. De toepassing van principes van goed bestuur;
3. De afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke luik van het beleidsplan.