All Posts By

Hannes

Reserve

By | Geen categorie

Bij het jaarlijks toezicht stelt de administratie reserves vast die ten laste van subsidies zijn aangelegd. Na afloop van de beleidsperiode oefent de administratie het toezicht uit op de reserves op basis van de bepalingen inzake reservevorming van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 betreffende de algemene regels inzake subsidiëring.

Sanctionering

By | Geen categorie, Termen

Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter plaatse ernstige tekortkomingen inzake de subsidieverplichtingen worden vastgesteld.

  • In dat geval maakt de administratie een ontwerp van beslissing tot sanctionering op.
  • De administratie bezorgt daarop dat ontwerp aan je organisatie. Dat ontwerp vermeldt of je subsidie wordt stopgezet, verminderd of teruggevorderd. De sanctie die de Vlaamse Regering oplegt staat in een redelijke verhouding tot de vastgestelde tekortkomingen.
  • Als je de vastgestelde tekortkoming betwist of van mening bent dat de sanctie niet redelijk is kan je een gemotiveerd bezwaar aantekenen. Dat bezwaar moet binnen een termijn van 14 dagen aan de administratie bezorgd worden.
  • Het bezwaar is enkel ontvankelijk als het tijdig is ingediend en gemotiveerd is. De administratie laat je binnen 14 dagen weten of dat het geval is.
  • De minister krijgt dan maximum 49 dagen de tijd om de sanctie al dan niet te handhaven of aan te passen.
  • De administratie brengt je binnen de 14 dagen op de hoogte van die beslissing.