2022

Je dient jaarlijks vóór 1 april volgende documenten in:

  • Een financieel verslag dat bestaat uit:
    • een afrekening, een begroting en een balans conform een door de administratie aangeleverd model;
    • het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor die niet betrokken is bij de dagelijkse werking van de organisatie, met commentaar bij de waarheidsgetrouwe weergave van de afrekeningen en de balans;
    • een overzicht van de individuele bezoldigingen, waarin de totale loonkosten per werknemer vermeld worden.
  • Een lijst met beleidsrelevante gegevens die wordt aangeleverd via een webapplicatie. (opmerking van De Federatie: momenteel is dit SISCA)

Als je nog een andere werking dan je sociaal-culturele werking ontwikkelt, moet je sociaal-culturele werking in je boekhouding apart identificeerbaar zijn. Je dient voor je sociaal-culturele werking een aparte afrekening in.

In 2022, jaar 2 van de beleidsperiode, heb je verder geen bijkomende verplichtingen.

Navigeer