2019

SUBSIDIEAANVRAAG

In 2019, het vierde jaar van de beleidsperiode, dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de volgende beleidsperiode. Deze aanvraag dien je ten laatste op 31/12/2019 elektronisch in. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • Een zakelijk deelvoor de volgende beleidsperiode
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens van het 2de en het 3de jaar en gegevens over personeel en werking van het 3de en 4de jaar van de lopende beleidsperiode)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Desgevallend een plan van aanpak
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.

SUBSIDIEAANVRAAG

Ten laatste op 31 december 2019 dien je een subsidieaanvraag in om erkend en gesubsidieerd te worden voor de beleidsperiode 2021 – 2025. Deze aanvraag dien je elektronisch in via KIOSK. Vraag op tijd een login aan bij de administratie. De subsidieaanvraag bestaat uit een beleidsplan en de nodige documenten waaruit blijkt dat aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden wordt voldaan.

Het beleidsplan bestaat uit:

 • Een inhoudelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • Een zakelijk deelvoor de beleidsperiode 2021-2025
 • De omvang van de huidige werking + resultaten van de huidige werking (financiële gegevens, gegevens over personeel en werking van 2018 en 2019)
 • Een zelfevaluatie van de werking van de voorbije jaren van de lopende beleidsperiode
 • Je stelt zelf het subsidiebedrag voor dat je op basis van je plan zou moeten ontvangen op jaarbasis voor de komende beleidsperiode
 • Een managementsamenvatting: hier kan je de kern van je eigen verhaal nog eens kernachtig en overtuigend samenvatten. De managementsamenvatting bevat immers de belangrijkste inhoudelijke en zakelijke ambities en doelstellingen die de organisatie wil realiseren ten aanzien van de werking tijdens de vorige beleidsperiode en geeft de verschillen aan ten opzichte van de werking tijdens de voorbije beleidsperiode.

In je beleidsplan zal je onder meer een keuze moeten maken voor een bepaalde functiemix. Dit is nieuw ten aanzien van het huidig decreet.

De administratie maakte een nota op met richtlijnen voor de subsidieaanvraag. Meer info hierover vind je hier op de website van De Federatie.