Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het decreet ontrafeld

In het najaar van 2017 keurden parlement en regering de hervormingen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Het decreet dateert officieel van 7 juli 2017. Het uitvoeringsbesluit draagt de datum 27 oktober 2017. Ook het visitatie- en beoordelingsprotocol is inmiddels definitief (sinds 20 december).  De relevante passages uit het protocol werden ook verwerkt in deze website. Wat kunnen de artikels van deze wetteksten concreet voor jouw organisatie betekenen? Met deze website ontrafelen we het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in de hoop de gebruiker een in- en overzicht te bieden van de relevante regelgeving. We hopen dat je er gemakkelijk je weg in kan terugvinden. Alle feedback en reacties blijven welkom.

Ongekleurde en correcte informatie

We proberen de informatie ongekleurd en zo correct mogelijk aan jou weer te geven. De focus is duidelijk: wat kan de huidige versie van het decreet voor jou als organisatie betekenen?

Ook Socius gaat op hun website uitgebreid in op het nieuwe decreet.

En natuurlijk kan je op steeds terecht op de website van De Federatie!

Documenten en presentaties

Presentatie

Bijlagen bij de presentatie

Decreet en uitvoeringsbesluit

De Federatie is er voor jou!

Met deze website kan je zelf doorheen de informatie navigeren, maar we bieden nog veel meer aan om jouw organisatie te informeren en ondersteunen:

Hoe krijg ik dat allemaal uitgelegd aan mijn collega’s, raad van bestuur,…?

Geen probleem, we komen bij je langs om uitleg te geven. We doen dit kosteloos voor jullie. Wel vragen we minstens een uurtje spreektijd (vragen en presentatie). Met een zestigtal organisaties hadden we al een date. Met de jouwe ook?

Spreek gerust af met jouw aanspreekpunt:

Hannes (verenigingen| hannes@defederatie.org)
Joris (vormingsinstellingen en volkshogescholen | joris@defederatie.org)
Liesbeth (bewegingen | liesbeth@defederatie.org)

Wil je zelf aan de slag gaan in je organisatie?

Geen probleem. Naast deze website ontwikkelden we ook een presentatie. Deze kan je gerust verder als basis gebruiken om er zelf mee aan de slag te gaan om medewerkers, collega’s en bestuurders te informeren. Er hoort een handleiding bij, zodat je de informatie achter elke slide nog eens voor je ogen hebt.

Ontdek ze hier

Welke keuzes maken we best? Wanneer? Met welke gevolgen?

Het decreet kan bij jou allerlei vragen oproepen, die je graag eens, één op één, rustig wil doornemen. Dat kan, contacteer je aanspreekpunt voor een geschikt moment, en we ontvangen je hiervoor graag in Brussel.

Tijdslijn

We ontwikkelden ook een tijdslijn die je overzicht biedt tot 2026.

Tijdlijn

2018: voorbereiden op voortgangsrapport, visitaties,…

Zoals je kan lezen op deze website zal de visitatie in 2018 een belangrijk moment worden voor organisaties. Ter voorbereiding van deze visitatie (en de opmaak van het volgende voortgangsrapport) kan je ook altijd beroep op ons doen.

Voor meer info over dit alles en veel meer, contacteer info@fov.be of 02/244 93 39

Veranderingen per jaar

BEGROTING

FINANCIËLE AFREKENING

BALANS

BEGROTING

FINANCIËLE AFREKENING

BALANS

Artikels die je mogelijk ook interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...