Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

Een voorlopige stand van zaken

Al vanaf de eerste teksten voor een nieuw decreet, maken we telkens werk van een website om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de stand van zaken. Wat kunnen de artikels van het decreet concreet voor jouw organisatie betekenen? De klok naar het nieuwe decreet tikt verder, waardoor deze info steeds concreter en meer uitgebreid wordt. Om het voor jou overzichtelijk te houden, goten we de nieuwe informatie in een website. We hopen dat je er gemakkelijk je weg in kan terugvinden. Alle feedback en reacties blijven welkom.

Met deze website ontrafelen we het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in de hoop de gebruiker een in- en overzicht te bieden van de relevante regelgeving. Het decreet werd midden juli 2017 definitief.  Het uitvoeringsbesluit is dat echter nog niet (vermoedelijk wordt het dat pas in oktober 2017). Vanzelfsprekend zullen we de website waar nodig aanpassen aan de verschillende versie van het uitvoeringsbesluit.

Ongekleurde en correcte informatie

De FOV heeft sinds september 2016 geregeld rond de tafel gezeten met het kabinet en de administratie. Dit leidde tot veranderingen aan de teksten die ons kunnen bekoren. Niet al onze wensen voorstellen werden opgenomen in de definitieve versie. Klik hier om meer te weten komen over  de kwesties die speelden in de periode voorafgaand aan de goedkeuring van het decreet. Deze website echter zal onze mening niet ventileren. We proberen de informatie ongekleurd en zo correct mogelijk aan jou weer te geven. De focus is duidelijk: wat kan de huidige versie van het decreet voor jou als organisatie betekenen?

Ook Socius gaat op hun website uitgebreid in op het nieuwe decreet.

Documenten en presentaties

Presentatie

Bijlagen bij de presentatie

Decreet en voorontwerp

De FOV is er voor jou!

Met deze website kan je zelf doorheen de informatie navigeren, maar we bieden nog veel meer aan om jouw organisatie te informeren en ondersteunen:

Hoe krijg ik dat allemaal uitgelegd aan mijn collega’s, raad van bestuur,…?

Geen probleem, we komen bij je langs om uitleg te geven. We doen dit kosteloos voor jullie. Wel vragen we minstens een uurtje spreektijd (vragen en presentatie). Met een zestigtal organisaties hadden we al een date. Met de jouwe ook?

Spreek gerust af met jouw aanspreekpunt:

Hannes (verenigingen| hannes@fov.be)
Joris (vormingsinstellingen en volkshogescholen | joris@fov.be)
Liesbeth (bewegingen | liesbeth@fov.be).

Wil je zelf aan de slag gaan in je organisatie?

Geen probleem. Naast deze website ontwikkelden we ook een presentatie. Deze kan je gerust verder als basis gebruiken om er zelf mee aan de slag te gaan om medewerkers, collega’s en bestuurders te informeren. Er hoort een handleiding bij, zodat je de informatie achter elke slide nog eens voor je ogen hebt.

Ontdek ze hier

Welke keuzes maken we best? Wanneer? Met welke gevolgen?

Het decreet kan bij jou allerlei vragen oproepen, die je graag eens, één op één, rustig wil doornemen. Dat kan, contacteer je aanspreekpunt voor een geschikt moment, en we ontvangen je hiervoor graag in Brussel.

2018: voorbereiden op voortgangsrapport, visitaties,…

Zoals je kan lezen op deze website zal de visitatie in 2018 een belangrijk moment worden voor organisaties. Ter voorbereiding van deze visitatie (en de opmaak van het volgende voortgangsrapport) kan je ook altijd beroep op ons doen.

Voor meer info over dit alles en veel meer, contacteer info@fov.be of 02/244 93 39

Veranderingen per jaar

BEGROTING

FINANCIËLE AFREKENING

BALANS

BEGROTING

FINANCIËLE AFREKENING

BALANS

Artikels die je mogelijk ook interessant vindt

Sanctionering

| Geen categorie, Termen | No Comments
Het decreet voorziet een mechanisme voor sanctionering. Dit wordt in werking gesteld als er bij het toezicht op de aanwending van de subsidies of bij het vooraf aangekondigd bezoek ter...

Gemeenschap

| Termen | No Comments
Een netwerk van mensen die in zelforganisatie en samenwerking iets delen met elkaar, zoals normen en waarden, een agenda of ambitie, een gemeen goed of een geografische ruimte.

De rollen

| Termen | No Comments
De functiebenadering uitgewerkt in dit decreet krijgt pas zijn volle betekenis in het licht van de drie sociaal-culturele rollen die sociaal-culturele volwassenenorganisaties opnemen in de processen in het maatschappelijk middenveld...

Projecten

| Termen | No Comments
In het decreet wordt ook de mogelijkheid ingebouwd om projectsubsidies te geven voor een periode van maximaal drie jaar. Dit gebeurt op basis van beleidsprioriteiten die de minister formuleert. Deze...